لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

گت بلاگز   جمهوری دموکراتیک کنگو مشخصات ورزشگاه Stade des Martyrs ♦ در کینشاسا   جمهوری دموکراتیک کنگو

نام ورزشگاه: Stade des Martyrs ♦

گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۰٬۰۰۰

استادیوم Stade des Martyrs ♦ در شهر کینشاسا و کشور   جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد.

Vita Club, تیم ملی فوتبال جمهوری کنگو

Stade des Martyrs ♦:

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog