لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو   هند

نام ورزشگاه: ورزشگاه جواهر لعل نهرو گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۰۰[۳۲] استادیوم ورزشگاه جواهر لعل نهرو در شهر دهلی نو و کشور   هند قرار دارد. Some I-Lea..

ادامه مطلب