لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه مونومنتال آنتونیو وسپوکیو لیبرتی ♦ در بوئنوس آیرس   آرژانتین

نام ورزشگاه: ورزشگاه مونومنتال آنتونیو وسپوکیو لیبرتی ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۷٬۴۳۲ استادیوم ورزشگاه مونومنتال آنتونیو وسپوکیو لیبرتی ♦ در شهر بوئنوس آیرس و کشور   آرژا..

ادامه مطلب