لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه استرالیا (ای ان زد) ♦ در سیدنی   استرالیا

نام ورزشگاه: ورزشگاه استرالیا (ای ان زد) ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۳٬۵۰۰[۱۱] استادیوم ورزشگاه استرالیا (ای ان زد) ♦ در شهر سیدنی و کشور   استرالیا ق..

ادامه مطلب