لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Stade 5 Juillet 1962 ♦ در الجزیره   الجزایر

نام ورزشگاه: Stade 5 Juillet 1962 ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۰٬۰۰۰[۱۴] استادیوم Stade 5 Juillet 1962 ♦ در شهر الجزیره و کشور   الجزایر قرار دا..

ادامه مطلب