لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه المپیک لندن در لندن   انگلستان

نام ورزشگاه: ورزشگاه المپیک لندن گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۱۰ استادیوم ورزشگاه المپیک لندن در شهر لندن و کشور   انگلستان قرار دارد. باشگاه ..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ومبلی ♦ در لندن   انگلستان

نام ورزشگاه: ورزشگاه ومبلی ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۹۰٬۰۰۰[۶] استادیوم ورزشگاه ومبلی ♦ در شهر لندن و کشور   انگلستان قرار دارد. تیم ملی فوتبال انگلس..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه الدترافورد در منچستر   انگلستان

نام ورزشگاه: الدترافورد گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۵٬۷۳۱ استادیوم الدترافورد در شهر منچستر و کشور   انگلستان قرار دارد. منچستر یونایتد الدترافورد..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه امارات در لندن   انگلستان

نام ورزشگاه: ورزشگاه امارات گنجایش استادیوم ( طرفیت) : 60,338[۳۱] استادیوم ورزشگاه امارات در شهر لندن و کشور   انگلستان قرار دارد. باشگاه فوتبال آرس..

ادامه مطلب