لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ♦ در گوایاکیول   اکوادور

نام ورزشگاه: Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : 59,283[۳۳] استادیوم Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ♦ در شهر گوایاکیول و..

ادامه مطلب