لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه آزادی تهران ♦ در تهران   ایران

نام ورزشگاه: ورزشگاه آزادی تهران ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۸٬۱۱۶[۱۵][۱۶] استادیوم ورزشگاه آزادی تهران ♦ در شهر تهران و کشور   ایران قرار دارد...

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه یادگار امام تبریز در تبریز   ایران

نام ورزشگاه: ورزشگاه یادگار امام تبریز گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۶٬۸۳۳ استادیوم ورزشگاه یادگار امام تبریز در شهر تبریز و کشور   ایران قرار دارد. باشگاه ف..

ادامه مطلب