لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Castelão در فورتالزا   برزیل

نام ورزشگاه: Castelão گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۷٬۰۳۷ استادیوم Castelão در شهر فورتالزا و کشور   برزیل قرار دارد. Ceará SC, فورتالز Castelão: ..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه Estádio do Arruda در ریسیف   برزیل

نام ورزشگاه: Estádio do Arruda گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۴۴ استادیوم Estádio do Arruda در شهر ریسیف و کشور   برزیل قرار دارد. سانتاکروز Estádio do A..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ماراکانا ♦ در ریو دو ژانیرو   برزیل

نام ورزشگاه: ورزشگاه ماراکانا ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۴٬۷۳۸[۲۰][۲۱][۲۲] استادیوم ورزشگاه ماراکانا ♦ در شهر ریو دو ژانیرو و کشور   برزیل قرار ..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ملی مانه گارینشا در برازیلیا   برزیل

نام ورزشگاه: ورزشگاه ملی مانه گارینشا گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۹٬۳۴۹ استادیوم ورزشگاه ملی مانه گارینشا در شهر برازیلیا و کشور   برزیل قرار دارد. تیم م..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه مینیرو در بلو هوریزونته   برزیل

نام ورزشگاه: ورزشگاه مینیرو گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۵۸٬۱۷۰ استادیوم ورزشگاه مینیرو در شهر بلو هوریزونته و کشور   برزیل قرار دارد. تیم ملی فوتبال ..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه Estádio do Morumbi در سائو پائولو   برزیل

نام ورزشگاه: Estádio do Morumbi گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۷٬۰۵۲ استادیوم Estádio do Morumbi در شهر سائو پائولو و کشور   برزیل قرار دارد. باشگا..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه Estádio Fonte Nova در Salvador   برزیل

نام ورزشگاه: Estádio Fonte Nova گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۰۰ استادیوم Estádio Fonte Nova در شهر Salvador و کشور   برزیل قرار دارد. تیم ملی ..

ادامه مطلب