لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه المپیک آتاترک ♦ در استانبول   ترکیه

نام ورزشگاه: ورزشگاه المپیک آتاترک ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۶٬۰۹۲[۱۷] استادیوم ورزشگاه المپیک آتاترک ♦ در شهر استانبول و کشور   ترکیه قرار دارد. تیم ملی ..

ادامه مطلب