لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Stade Olympique de Radès ♦ در رادس   تونس

نام ورزشگاه: Stade Olympique de Radès ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۰۰ استادیوم Stade Olympique de Radès ♦ در شهر رادس و کشور   تونس قرار دارد. ت..

ادامه مطلب