لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه المپیک باکو ♦ در باکو   جمهوری آذربایجان

نام ورزشگاه: ورزشگاه المپیک باکو ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۸٬۷۰۰ استادیوم ورزشگاه المپیک باکو ♦ در شهر باکو و کشور   جمهوری آذربایجان قرار دارد. ..

ادامه مطلب