لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه لوژنیکی ♦ در مسکو   روسیه

نام ورزشگاه: ورزشگاه لوژنیکی ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۱٬۰۰۶[۱۳] استادیوم ورزشگاه لوژنیکی ♦ در شهر مسکو و کشور   روسیه قرار دارد. جام جهانی فوت..

ادامه مطلب