لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Stade Léopold Sédar Senghor ♦ در داکار   سنگال

نام ورزشگاه: Stade Léopold Sédar Senghor ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۰۰ استادیوم Stade Léopold Sédar Senghor ♦ در شهر داکار و کشور   سنگال قرار ..

ادامه مطلب