لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه بین‌المللی حلب ♦ در حلب   سوریه

نام ورزشگاه: ورزشگاه بین‌المللی حلب ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۵٬۰۰۰ استادیوم ورزشگاه بین‌المللی حلب ♦ در شهر حلب و کشور   سوریه قرار دارد. الاتحاد[۱۹] ..

ادامه مطلب