لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Basra Sports City ♦ در بصره   عراق

نام ورزشگاه: Basra Sports City ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۵٬۰۰۰ استادیوم Basra Sports City ♦ در شهر بصره و کشور   عراق قرار دارد. تیم ملی فوتبال ..

ادامه مطلب