لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ملک عبدالله (جده) در جده   عربستان سعودی

نام ورزشگاه: ورزشگاه ملک عبدالله (جده) گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۰۰ استادیوم ورزشگاه ملک عبدالله (جده) در شهر جده و کشور   عربستان سعودی قرار دارد. ..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ملک فهد ♦ در ریاض   عربستان سعودی

نام ورزشگاه: ورزشگاه ملک فهد ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۱٬۷۸۱ استادیوم ورزشگاه ملک فهد ♦ در شهر ریاض و کشور   عربستان سعودی قرار دارد. تیم ملی ف..

ادامه مطلب