لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه لومیرز در لیون   فرانسه

نام ورزشگاه: ورزشگاه لومیرز گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۵۹٬۱۶۸ استادیوم ورزشگاه لومیرز در شهر لیون و کشور   فرانسه قرار دارد. باشگاه فوتبال المپیک لی..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه استاد دو فرانس ♦ در سن-دنی   فرانسه

نام ورزشگاه: ورزشگاه استاد دو فرانس ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۱٬۳۳۸[۱۲] استادیوم ورزشگاه استاد دو فرانس ♦ در شهر سن-دنی و کشور   فرانسه قرار ..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ولودروم در مارسی   فرانسه

نام ورزشگاه: ورزشگاه ولودروم گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۷٬۳۷۴ استادیوم ورزشگاه ولودروم در شهر مارسی و کشور   فرانسه قرار دارد. باشگاه فوتبال المپیک مار..

ادامه مطلب