لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Warsaw National Stadium ♦ در ورشو   لهستان

نام ورزشگاه: Warsaw National Stadium ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۵۸٬۱۴۵ استادیوم Warsaw National Stadium ♦ در شهر ورشو و کشور   لهستان قرار دارد..

ادامه مطلب