لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه شاه عالم در شاه عالم   مالزی

نام ورزشگاه: ورزشگاه شاه عالم گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۰٬۳۷۲ استادیوم ورزشگاه شاه عالم در شهر شاه عالم و کشور   مالزی قرار دارد. Selangor FA و..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه ملی بوکیت جلیل ♦ در کوالا لامپور   مالزی

نام ورزشگاه: ورزشگاه ملی بوکیت جلیل ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۷٬۴۱۱[۸] استادیوم ورزشگاه ملی بوکیت جلیل ♦ در شهر کوالا لامپور و کشور   مالزی قرار دارد. تی..

ادامه مطلب