لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه بین‌المللی قاهره در قاهره   مصر

نام ورزشگاه: ورزشگاه بین‌المللی قاهره گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۴٬۱۰۰ استادیوم ورزشگاه بین‌المللی قاهره در شهر قاهره و کشور   مصر قرار دارد. تیم ملی فوتب..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه برج العرب ♦ در اسکندریه   مصر

نام ورزشگاه: ورزشگاه برج العرب ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۶٬۰۰۰[۱۰] استادیوم ورزشگاه برج العرب ♦ در شهر اسکندریه و کشور   مصر قرار دارد. تیم ملی فو..

ادامه مطلب