لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه آبوجا ♦ در آبوجا   نیجریه

نام ورزشگاه: ورزشگاه آبوجا ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۴۹۱ استادیوم ورزشگاه آبوجا ♦ در شهر آبوجا و کشور   نیجریه قرار دارد. تیم ملی فوتبال نیجری..

ادامه مطلب