لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه میلنیوم ♦ در کاردیف   ولز

نام ورزشگاه: ورزشگاه میلنیوم ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۴٬۵۰۰ استادیوم ورزشگاه میلنیوم ♦ در شهر کاردیف و کشور   ولز قرار دارد. تیم ملی فوتبال ولز ورزشگاه..

ادامه مطلب