لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه استادیو دا لوز ♦ در لیسبون   پرتغال

نام ورزشگاه: ورزشگاه استادیو دا لوز ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۴٬۶۴۲ استادیوم ورزشگاه استادیو دا لوز ♦ در شهر لیسبون و کشور   پرتغال قرار دارد. باشگاه..

ادامه مطلب