لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Estadio Monumental “U” ♦ در لیما   پرو

نام ورزشگاه: Estadio Monumental “U” ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۰٬۰۹۳ استادیوم Estadio Monumental “U” ♦ در شهر لیما و کشور   ..

ادامه مطلب