لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه المپیک ♦ در مونترآل   کانادا

نام ورزشگاه: ورزشگاه المپیک ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۵٬۲۵۵ استادیوم ورزشگاه المپیک ♦ در شهر مونترآل و کشور   کانادا قرار دارد. 1976 Olympic menR..

ادامه مطلب