لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه جام جهانی سئول در سئول   کره جنوبی

نام ورزشگاه: ورزشگاه جام جهانی سئول گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۶٬۷۰۴ استادیوم ورزشگاه جام جهانی سئول در شهر سئول و کشور   کره جنوبی قرار دارد. تیم م..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه المپیک سئول در سئول   کره جنوبی

نام ورزشگاه: ورزشگاه المپیک سئول گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۹٬۹۵۰ استادیوم ورزشگاه المپیک سئول در شهر سئول و کشور   کره جنوبی قرار دارد. تیم مل..

ادامه مطلب

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه دائجو در دئگو   کره جنوبی

نام ورزشگاه: ورزشگاه دائجو گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۶٬۴۲۲ استادیوم ورزشگاه دائجو در شهر دئگو و کشور   کره جنوبی قرار دارد. باشگاه فوتبال دائج..

ادامه مطلب