لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمد ♦ در کویت (شهر)   کویت

نام ورزشگاه: ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمد ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۰٬۰۰۰ استادیوم ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمد ♦ در شهر کویت (شهر) و کشور   کویت قر..

ادامه مطلب