لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه ورزشگاه المپیک آتن ♦ در آتن   یونان

نام ورزشگاه: ورزشگاه المپیک آتن ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۷۰٬۰۳۰ استادیوم ورزشگاه المپیک آتن ♦ در شهر آتن و کشور   یونان قرار دارد. تیم ملی فوت..

ادامه مطلب